Dette er en kort oppsummering av historien til Hysnes Fort

1896 : Forsvaret kjøper opp et mindre areal på Hysnesområdet
1897: Hysnes blir anlagt som del av Agdenes befestninger i henholdt til stortingsvedtak. Hovedbevæpningen er 21 cm tunge og 15 cm middelstunge Armstrong kanoner.
1940: Fortet blir angrepet av tyskere 9. april
1940-45: Tyskerne har overtatt fortet og forsterker det med nærforsvarstillinger, luftvernstillinger, bunkere m.m. De lager også et primitivt torpedobatteri ved å sette i land aktre torpedosats fra jageren ''Paul Jacobi''.
1945: Etter 1945 overtok Kystartillerier anlegget og videre utviklet det.
1945-95: Flere bygninger fra 40 tallet blir revet, men tydelige spor som grunnmurer står igjen. Leiren blir stadig utviklet og hovedpunktet blir flytter fra sjøen til området lenger opp.
1993:

Inv.nr.0067 i vestlige del av det gamle militære bygningsmiljøet i Junkersbukta blir revet.

1994: Forter får nytt vedlikeholdsbygg
1998: Hysnes og Brettingen blir nedlagt som fort, men det forblir militær virksomhet der noen år til