Det er Stiftelsen Hysnes som eier anlegget og står for driften av det.
Stiftelsen Hysnes er en ideell stiftelse som vil leie ut byggningsmasse til flere formål,
blant annet til Hysnes HelseFort.

Agdenes befestning består av Hysnes, Brettingen og Hambora
Hensikten med fortene var å ha et siste forsvar på sjøveien til Trondheim

Oppbygningen av museet startet 10. desember 2004.
Hovedsaklig er det kanon 1 og KO plassen som er satt i stand.
Hensikten med museet er å ta vare på minneverdige bilder og objekter for
Agdenes befestninger, fra grunnleggelsen i 1898 til nedleggelsen 1. januar 2003.

Målet er å ha mest mulig originalt fra 1967/68 når fortet sist ble modernisert.

Omvisningene i KO plassen er guidet, og varer ca 45 min.
Om ønskelig kan man også få omvisning på kanon 1